Kwiaty dla Armii Czerwonej

27 marca odbyły się w Gdańsku uroczystości związane z 70 rocznicą tzw. „Powrotu Gdańska do Macierzy”. Prezydent Paweł Adamowicz (PO) wespół z przedstawicielami konsulatu rosyjskiego złożył kwiaty na grobach czerwonoarmistów. ...

Adamowicz składa hołd Armii Czerwonej

Adamowicz trzyma się stołka

18 marca na wniosek radnych PiS odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska, na której rozpatrywano sprawę ewentualnego ustąpienia z urzędu prezydenta miasta Pawła Adamowicza, któremu 9 marca Prokuratura Apelacyjna ...

Paweł Adamowicz

Manifestacja w obronie uczciwych wyborów

14 marca odbył się w Gdańsku marsz pod hasłem „Odzyskajmy Polskę – uczciwe wybory, uczciwe państwo”. Miał on na celu zamanifestowanie społecznego niezadowolenia, wynikającego z faktu nierzetelnego przeprowadzania wyborów samorządowych. [caption ...

Marsz w obronie uczciwych wyborów
Opublikowano 8 lutego 2015
3

5. lutego o godz. 15.30 przed Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan, gdzie mieści się biuro pomorskiej Platformy Obywatelskiej, odbyła się manifestacja przeciwko ratyfikacji Konwencji Rady Europy „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Wzięli w niej udział członkowie Prawicy RP, Ligi Obrony Suwerenności oraz organizacji pro-life. Zgodnie z „Apelem organizacji prorodzinnych w obronie wolności, kultury i rodziny”: konwencja ta stosując inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych.

Opublikowano 21 grudnia 2014
1 (2)

W dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 19.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Polskiego Związku Katolicko – Społecznego w auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie. Przedstawiciele LOS zaproszeni zostali przez prezesa PZKS Zbigniewa Toczka. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej – Wiesław Szlachetka, który pobłogosławił zebranych. Odbył się koncert kolęd, oraz dzielenie się opłatkiem jak również zapewniony został poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych.

Opublikowano 21 grudnia 2014
4

W dniach 16-18 grudnia w Gdańsku, Gdyni i Elblągu miały miejsce obchody związane z 44. rocznicą masakry polskich robotników na Wybrzeżu, dokonanej przez komunistów w grudniu 1970 roku. Była to odpowiedź „ludowej” władzy na społeczne protesty wobec podwyżki cen produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia. W uroczystościach wzięli udział miejscowi działacze Ligi Obrony Suwerenności. 16 grudnia miału miejsce uroczystości w Gdańsku, które rozpoczęły się o godz. 16.15 zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową przed budynkiem byłego Wojewódzkiego Komitetu PZPR.

Opublikowano 16 grudnia 2014
stanwoj

13. grudnia obchodziliśmy 33. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Liga Obrony Suwerenności zorganizowała swoje obchody przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18:00. Na wstępie, minutą ciszy, uczczono pamięć ofiar stanu wojennego. Po krótkiej mowie wygłoszonej przez kol. Jarosława Grynia, głos zabrał kol. Rafał Żak, który przedstawił tło historyczne oraz nakreślił sugestywny obraz wydarzeń tamtych dni. W bardzo interesującym przemówieniu poruszył kwestię odpowiedzialności za tragiczną w skutkach decyzje o wprowadzeniu stanu wojennego.

Opublikowano 6 grudnia 2014
3

4 grudnia przed placówką dyplomatyczną Niemiec w Gdańsku odbyła się pikieta w związku z negatywnym rozpatrzeniem przez rząd niemiecki wniosku o nadanie Polakom w RFN statusu mniejszości narodowej.Wobec jawnej dyskryminacji naszych rodaków, Liga Obrony Suwerenności po raz kolejny podjęła działania mające na celu zmianę obecnego stanu rzeczy. Pikieta rozpoczęła się o godz. 15.00 odczytaniem przez kol. Roberta Kownackiego stosownego oświadczenia. Następnie głos zabrał Przewodniczący LOS Wojciech Podjacki, który w swoim przemówieniu przypomniał dotychczasowe, organizowane przez nasze ugrupowanie akcje w obronie Polaków mieszkających za granicą.