Opublikowano 5 marca 2015

2 marca przed biurem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyła się pikieta przeciwko tzw. konwencji przemocowej.  Wzięli w niej udział działacza Ligi Obrony Suwerenności oraz Prawicy RP. 

2 (2)Przegłosowana 6. lutego przez Sejm konwencja, oprócz ewidentnego zagrożenia jakie niesie ze sobą dla moralności i zdrowych relacji społecznych, jest  również niezgodna z konstytucją RP. Pod przykrywką zwalczania przemocy realizuje się na naszych oczach kolejny etap planu, mającego na celu zmianę tradycyjnych relacji społecznych. Wbrew większości społeczeństwa, nieakceptującego rozwiązań spod znaku gender, zmusza się ludzi do życia pod rządami przepisów mówiących wprost o konieczności wykorzeniania stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Budowa  nowego światowego porządku  trwa, a jej efekty są coraz bardziej zauważalne. Niebawem przyjdzie nam żyć w świecie bez płci, tradycji i kultury, w którym główną zasadą stanie się totalna swoboda obyczajowa. Dlatego konieczność walki z tego typu rozwiązaniami jest oczywista dla każdego racjonalnie myślącego człowieka.