Opublikowano 14 lutego 2015

10 lutego 2014 roku w Pucku odbyły się uroczystości związane z 95. rocznicą zaślubin Polski z Morzem. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności, której przewodził kol. Krzysztof Rekść. Działacze LOS zaznaczyli naszą obecność dumnie maszerując z organizacyjnym transparentem w pochodzie ulicami Pucka oraz kolportując materiały promujące nasz Ruch.

2Obchody rozpoczęły się o 9.30 na Placu Wolności, po czym miała miejsce msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, koncelebrowana przez biskupa Wiesława Szlachetkę. Po mszy odbył się przemarsz do puckiego portu, gdzie przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli symboliczne pierścienie Hallera, a w samo południe na wodach Zatoki Puckiej złożono okolicznościowy wieniec.

Zaślubin dokonał w 1920 roku gen. Józef Haller, przedwojenny działacz społeczny i spółdzielczy, współtwórca harcerstwa polskiego i wybitny oficer Wojska Polskiego. Podczas I Wojny Światowej dowodził m.in. 3. Pułkiem Legionów Polskich, 2. Brygadą Legionów, czy II Korpusem Polskim na Ukrainie. Pod koniec Wielkiej Wojny sformował pod auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego we Francji tzw. Błękitną Armię, która wzięła udział w walkach z Niemcami. W 1919 roku Błękitna Armia przybyła do odrodzonej Polski, aby wziąć udział w walkach o wschodnie granice Polski. W tym samym roku gen. Haller został dowódcą Frontu Pomorskiego, którego zadaniem było przejęcie Pomorza z rąk Niemców. Zwieńczeniem operacji były zaślubiny Polski z Bałtykiem. Na tę okazję polscy gdańszczanie ufundowali dwa platynowe pierścienie: jeden gen. Haller wrzucił do morza, drugi założył na palec. W miejscu zaślubin postawiono pamiątkowy obelisk, zniszczony przez Niemców w 1939 roku.

4

6